top

I kinesiologien ses mennesket som bestående af  kroppen, bevidstheden og tankerne, følelserne og meridian-energien. De forskellige dele påvirker hinanden indbyrdes. Det betyder at et symptom på ét område kan have sin årsag i et andet område. Et dagligdags eksempel er, når man får ondt i maven af nervøsitet.

I den kinesiologiske behandling, kaldet afbalancering, arbejdes der med energibaner/meridianer. Meridianerne trans­porterer energi rundt til kroppens muskler og organer. Hvis en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring. Når meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødven­dige energi.

Word cloud for Kinesiology